Novosti

LAG “LAURA” primjer dobrog funkcioniranja LAG-a u Hrvatskoj

«Na radionici o LEADER pristupu koju je u srijedu u Trogiru organizirala Europska komisija LAG “LAURA” istaknut kao jedan od najboljih LAG-ova u Hrvatskoj, a njegov voditelj Ivan Čupić pozvan da održi prezentaciju kao primjer dobrog funkcioniranja LAG-a»

U Hrvatskoj je trenutno registrirano 50 Lokalnih akcijskih grupa – LAG-ova, a važno je napomenti da je LAG Laura, koja pokriva područje Biograda, Benkovca i 11 okolnih Općina, osnovana još 2009. kao pilot projekt u Hrvatskoj.

U srijedu je u Trogiru održana radionica o implementaciji LEADER pristupa u pretpristupnim i postpristupnim programima za Jadransku Hrvatsku, na kojoj je kao predavač sudjelovao i voditelj LAG-a “LAURA” Ivan Čupić. Radionicu je organizirala Europska komisija, odnosno, TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument – Instrument za tehničku pomoć i razmjenu informacija), u suradnji Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Cilj radionice je bio pripremiti sve dionike u Hrvatskoj za nadolazeće razdoblje u kojem se očekuje otvaranje mnogo mogućnosti upravo za ovaj sektor, kroz nekoliko mjera s tim da je poseban naglasak na mjeri 202, Programa IPARD, koja će biti namijenjena isključivo za LAG-ove, a unutar koje će biti moguće ostvariti do 450.000 kuna godišnje za pokrivanje troškova LAG-a.

Pripremni radovi su već započeli, a upravljačko tijelo i Agencija za plaćanje su u procesu prijenosa. Do sada se svih 50 Lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) registriralo kao udruge i započelo s pripremama za implementaciju svojih Lokalnih razvojnih strategija (LRS-a). Svrha radionice je bila pripremiti dionike koji imaju različita iskustva u provedbi LEADER-a za bolju implementaciju tog pristupa.

Voditelj LAG-a “LAURA” Ivan Čupić, pozvan je da održi prezentaciju kao primjer dobrog funkcioniranja LAG-a od 2009. godine do danas. Naziv prezentacije je bio: „Primjeri dobre prakse – Lokalna akcijska grupa “LAURA“.

Na radionici je LAG “LAURA” istaknut kao jedan od najboljih LAG-ova u Hrvatskoj, a ujedno i kao jedan od rijetkih koji su spremni za registraciju. “Čast mi je što je upravo LAG “LAURA” istaknut kao primjer dobre prakse i to od strane Europske komisije. Iza ovog uspjeha stoji veliki trud i rad cijelog tima, a ovo je samo potvrda da smo na pravom putu”, kazao je voditelj LAG-a Ivan Čupić.

Inače radionica je održana u nazočnosti predstavnika Europske komisije, Europske mreže za ruralni razvoj, Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Lokalnih akcijskih grupa i ostalih dionika. Uz Čupića, među ostalima su izlagali i Anna Nowak iz Europske komisije, odjela za agrikulturu i ruralni razvoj, Ivan Ciprijan i Andreja Cakija iz Ministarstva poljoprivrede, Ana Gadže iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Marina Brakalova iz Europske mreže za ruralni razvoj, te predstavnici iz Poljske i Finske, Joanna Gierulska i Petri Rinne. Na radionici je bio prisutan pomoćnik ministra poljoprivrede, Luka Čuljak, koji je održao uvodnu riječ.

LAG Laura je osnovana u svibnju 2009. godine u Biogradu na Moru, te kao takva ima puno iskustva i primjera dobre prakse na tom području. Trenutno broji 34 člana – 13 jedinica lokalne samouprave (dva grada i jedanaest općina), 14 iz gospodarskog sektora, te sedam iz civilnog sektora.

LAG je oblik javno privatnog partnerstva koji će nakon ulaska Hrvatske u EU moći povlačiti značajna financijska sredstva u domeni poljoprivrede i ruralnog razvoja putem LEADER  pristupa. Uključivanje u rad LAG-a je dobrovoljno, te je upravo sada pravo vrijeme za formiranje institucionalnih okvira za sudjelovanje u projektima financiranima od  Europske unije koji će omogućiti održivu revitalizaciju ruralnih područja.

Paralelno s ovom radionicom, u Zagrebu se održava istoimena radionica za Kontinentalnu Hrvatsku, na kojoj kao primjer dobre prakse sudjeluje LAG Vallis Colapis iz Karlovačke županije.

Back to top button