Novosti

Info dan za neprofitne organizacije: Kako do financijskih potpora?

U četvrtak 17. svibnja 2012. u 11:00 sati u Poduzetničkom inkubatoru Šibenik održan je Info dan o programu Europa za građane na kojem je sudjelovao i LAG Laura sa svojim predstavnicima. Cilj radionice jest okupiti potencijalne korisnike – predstavnike svih vrsta neprofitnih organizacija: organizacija civilnoga društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave (gradova, općina i županija), obrazovnih i istraživačkih institucija, sindikata i sl. – detaljno ih uputiti u mogućnosti ostvarivanja financijskih potpora u sklopu programa Europa za građane te im ponuditi pomoć u razradi konkretnih projektnih ideja. Program „Europa za građane“ osmišljen je kako bi gradovima, općinama i organizacijama civilnog društva pružio potporu u projektima izravnog zbližavanja građana europskih zemalja te izgradnji održive suradnje, ne između političkih ili upravnih institucija, već stvarnih ljudi.

LAG planira aplicirati na program Europa za građane i povući financijska sredstva Europske unije čime će se pospješiti komunikacija s ostalim LAG-ovim zemalja članicama i onima koje će to tek postati.

Europa za građane, koji je od listopada 2007. otvoren i za Hrvatsku, jedan je od programa Europske unije koji predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje Unija usvaja s ciljem promicanja suradnje među zemljama sudionicama Programa u različitim područjima vezanima zajedničkim politikama. Programi Europske unije prvenstveno su namijenjeni zemljama članicama EU, no otvoreni su i za zemlje koje su u procesu pristupanja za članstvo u Uniji.

U sklopu Programa moguće je prijavljivati se 4 skupine natječaja.

Aktivnost 1: Aktivni građani za Europu  izravno uključuje građane, kroz projekte okupljanja građana gradova i općina iz različitih zemalja Europe ili pak kroz druge vidove građanskih projekata;

Aktivnost 2: Aktivno civilno društvo u Europi
 usmjerena je na organizacije civilnoga društva i organizacije koje se bave istraživanjem europskih javnih politika koje će primati strukturnu potporu na temelju svojih radnih programa (operativna nepovratna sredstva) ili financijsku potporu za transnacionalne projekte (akcijska nepovratna sredstva);

Aktivnost 3: Zajedno za Europu podrazumijeva aktivnosti uključivanja građanstva na europskoj razini u svrhu jačanja vidljivosti djelovanja EU i približavanja Europe njezinim građanima (ovu aktivnost provodi sama Opća uprava i nacionalne Kontakt točke za Program);

Aktivnost 4: Aktivno europsko sjećanje
 usmjerena je na odavanje počasti žrtvama nacizma i staljinizma.

Back to top button