Novosti

Osnovana Lokalna akcijska grupa (LAG) „Laura“

Na osnivačkoj skupštini udruge Lokalna akcijska grupa (LAG) „Laura“ održanoj 27. svibnja 2009. godine u Biogradu na Moru, za predsjednika Udruge izabran je predsjednik Poljoprivredne zadruge  „Maslina i vino“ iz Polače Radoslav Bobanović, za  dopredsjednika gradonačelnik Biograda na moru  Ivan Knez,  za tajnika predsjednik Poljoprivredne zadruge „List“ Hrvoje Raspović, dok su za  članove Upravnog odbora, uz već spomenutog predsjednika i dopredsjednika, izabrani predstavnik Udruge proizvođača povrća Zadarske županije Tomislav Demo, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu Zadarske županije Katerina Skelin, predstavnik Općine Lišane Ostrovičke Ivan Nimac, predstavnik tvrtke Metalni lijev TCG d.o.o.Šime Ćusa, stručni savjetnik u Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu – ispostava Biograd Miroslav Andrić, načelnik Općine Tkon Danijel Katičin i članica Glavnog odbora udruge „Eko-Zadar“ Nives Rogoznica. Svi navedeni izabrani su jednoglasno od strane predstavnika članova LAG-a za mandatno razdoblje od četiri godine. Za članove Nadzornog odbora, također jednoglasno,  izabrani su predstavnik Općine Pašman Gordan Marinović, predstavnik Grada Benkovca Mile Marić i predstavnica tvrtke Ilirija d.d. – Biograd Jasmina Kulaš.
Potrebno je istaknuti kako su svi navedeni izabrani kao predstavnici jedinica lokalne i područne samouprave, institucija, tvrtki, zadruga ili udruga, dok su same jedinice  lokalne i regionalne samouprave, udruge, zadruge tvrtke i institucije. kao članice LAG-a. za zastupanju u LAG-u imenovale kako predstavnike, tako i njihove zamjenike. Osnivači LAG-a „Laura“, koji u ovom trenutku djeluje na području gradova Benkovca i Biograda na Moru, te općina Sv. Filip i Jakov, Pakoštane, Polača, Stankovci, Lišane Ostrovičke, Pašman, Tkon su: Zadarska županija, Grad Benkovac, Grad Biograd na moru, općine Sv. Filip i Jakov, Pakoštane, Polača, Stankovci, Lišane Ostrovičke, Pašman, Tkon, Razvojna agencija Zadarske županije (ZADRA), Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu – ispostava Biograd, Srednja škola Biograd, trgovačko društvo Bošana d.o.o., tvrtke Metalni lijev TCG d.o.o., Ilirija d.d., te Konjički klub „Oluja 95“, Poljoprivredna zadruga „Škabrnja“, Poljoprivredna zadruga „List“, Poljoprivredna zadruga „Maslina i vino“, Udruga proizvođača povrća Zadarske županije, Udruga „Eko-Zadar“, obrt za turizam „4-B“., te, u funkciji zainteresiranog promatrača aktivnosti, UNDP Zadar.
Osnivanje LAG-a „Laura“ rezultat je godine i pol dana aktivnog sudjelovanja predstavnika članova Lokalne akcije grupe u nizu seminara, radionica i savjetovanja koje je u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja RH organizirala konzultantska tvrtka „Vakakis“, a koji su održani u Biogradu i Zagrebu, čemu treba pribrojiti i studijsko putovanje u Grčku u rujnu prošle godine.  U navedenom razdoblju Lokalna akcijska grupa je usvojila Lokalnu razvojnu strategiju, te donijela niz ciljeva i mjera usmjerenih na promicanje i poticanje ruralnog razvitka na području obuhvaćenom LAG-om. LAG „Laura“ jedna je od tri lokalne akcijske grupe koje su u istom periodu oformljene u RH u okviru projekta PHARE 2005 “Izgradnja institucionalnih kapaciteta i podrška provedbi SAPARD/IPA-RD programa u Hrvatskoj”. Uz navedeno područje u Zadarskoj županiji, pilot projekt je proveden i na karlovačkom i sisačkom području. Cilj spomenutog pilot projekta jest priprema hrvatskih ruralnih područja za pristupanje RH Europskoj uniji kako bi posredstvom osnovanih međusektorskih organizacija ova područja bila spremna za povlačenje sredstava iz fondova EU, a za što je uvjet implementacija LEADER pristupa (pristupa donošenju odluka po principu „odozdo prema gore“).
Osnivanje tri lokalne akcije grupe, od kojih je jedna LAG „Laura“,  predstavlja prethodnicu u ispunjavanju zahtjeva Europske komisije kad je u pitanju rješavanje problema ruralnih sredina. Naime,  Ugovorom o osnivanju EU, još iz 1957. godine,  Uredbom Vijeća EU  iz 1991.,  2005. i  2007. godine, sve zemlje članice EU i one koje pristupaju, moraju imati jedinstven pristup u poduzimanju mjera i aktivnosti oko razvoja ruralnih sredina. Moraju, naime, imati jasno izgrađen sustav poduzimanja mjera i inicijativa pri korištenju sredstava potpore iz fondova EU.
Kad je riječ o zadarskom pilot-području zanimljivo je primijetiti kako ono objedinjuje tri geografski različita područja koja mogu predstavljati Zadarsku županiju u cjelini pri čemu otoke zastupaju Pašman i Tkon, priobalje Biograd, Sv. Filip i Jakov i Pakoštane, a zaleđe Benkovac, Lišane Ostrovičke, Polača i Stankovci.
Lokalna akcijska grupa u daljnjem radu nastojat će obuhvatiti prije svega susjedna područja, a sve u cilju komplementarnog razvitka šire regije, te ostaje otvorena za razmjenu i prijenos iskustva kroz sudjelovanje u relevantnim nacionalnim ili europskim mrežama koje djeluju u cilju ruralnog razvitka.  Cilj LAG-a „Laura“ jest, prije svega, potaknuti članove lokalne zajednice u svakoj od sredina obuhvaćenih LAG-om na osmišljavanje aktivnosti koje doprinose razvitku te sredine; kako na gospodarskom i infrastrukturnom, tako i na planu očuvanja baštine, unaprjeđenja kulturnog i društvenog života stanovnika, te specifične gastronomske i turističke ponude uz očuvanje okoliša i poštovanje principa održivog razvoja. LAG „Laura“ će u tom cilju organizirati prezentacije svojeg djelovanja u navedenim sredinama, te pružati savjetodavnu i praktičnu pomoć u izradi analize područja i djelovanja, te pripremi lokalne razvojne strategije, promicanju provedbe međunarodnih  projekata suradnje, organizaciji sajmova i drugih događanja koja afirmiraju lokalnu sredinu,  te u konačnici biti spona članovima lokalne zajednice prema resornom ministarstvu, a u svrhu povlačenja sredstava iz fondova EU. Konačni cilj je osigurati razvitak ruralnih područja putem otvaranja novih radnih mjesta pri čemu valja spomenuti kako je, ovdje prihvaćene, LEADER pristup, koji u Europi postoji već 18 godina, europskim ruralnim krajevima donio vidljive rezultate. Posredstvom LEADER-a, Grčka je, primjerice, u 18 godina iz europskih fondova povukla preko 800 milijuna eura uloženih u osiguravanje održivog razvoja ruralnih područja koja čine 63 posto površine ove zemlje i na kojima živi više od 2,2 milijuna ili 20 posto stanovništva.

Back to top button