Utorak , 9 Ožujak 2021

Opći dokumenti

Na ovim stranicama možete pronaći dokumente LAG-a.

Odluka o usvajanju usklađenja LRS LAURA

Odluka o usvajanju izmjene Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe ”Laura” za razdoblje 2014. – 2020. (1)

LRS LAURA 2014-2020 

LRS LAURA 2014-2020 Verzija kolovoz 2019.

Pristupnica LAG-a

STATUT LAG LAURA 

Godišnje Izvješće o radu LAG-a 2017

Godišnje Izvješće o radu LAG-a 2016

Godišnje Izvješće o radu LAG-a 2018

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka LAG LAURA