Nedjelja , 21 Travanj 2019

Privatni sektor

PRR RH 17.1. ‐ Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
Rok za podnošenje zahtjeva: 15.10.2019.
Raspoloživa sredstva: 75.000.000,00 HRK
Iznos potpore: do 75.000,00 EUR
Intezitet potpore: do 70% prihvatljive premije osiguranja Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika
Izvor: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjeru-17-1-osiguranje-uroda-zivotinja-i-bilja/

PRR RH 3.1.1 – “Potpora za sudelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete”
Rok za podnošenje zahtjeva: 30.09.2020
Raspoloživa sredstva: 35.000.000,00 HRK
Iznos potpore: do 15.000,00 EUR-a
Intezitet potpore: 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: OPG-ovi, Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost, Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Izvor:  https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-3-1-1-potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednika-u-sustavima-kvalitete-za-poljoprivredne-i-prehrambene-proizvode-i-u-sustavu-ekoloske-poljoprivredne-proizvodnje/

PRR RH – M10 “Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene” – u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja
Rok za podnošenje zahtjeva: 15.05.2019.
Raspoloživa sredstva: 40.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 100 % prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Izvor:  https://ruralnirazvoj.hr/mjera-10-poljoprivreda-okolis-i-klimatske-promjene/

PRR RH – M11 “Ekološki uzgoj” – u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja
Rok za podnošenje zahtjeva: 15.05.2019.
Raspoloživa sredstva: 195.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 100 % prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Izvor:  https://ruralnirazvoj.hr/mjera-11-ekoloski-uzgoj/

PRR RH – M13 “Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima” – u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja
Rok za podnošenje zahtjeva: 15.05.2019.
Raspoloživa sredstva: 378.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 100 % prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Izvor: https://ruralnirazvoj.hr/mjera-13-placanja-podrucjima-s-prirodnim-ogranicenjima-ili-ostalim-posebnim-ogranicenjima/

PRR RH – M14 “Dobrobit životinja“
Rok za podnošenje zahtjeva: 15.05.2019.
Raspoloživa sredstva: 50.250.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 100 % prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Izvor:  https://ruralnirazvoj.hr/mjera-14-dobrobit-zivotinja-3/

Nacionalni program pomoći sektoru vina 2019. – 2023. Ulaganje u vinarije i marketing vina
Rok za podnošenje zahtjeva: 30.04.2019.
Iznos potpore: do 1.500.000,00 EUR ovisno o veličini poduzeća
Intezitet potpore: do 50% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke iii pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave), org. proizvođača vina, udruženja dvaju iii vise proizvođača iii sektorske organizacije
Izvor:  https://www.apprrr.hr/mjera-investicija-u-vinarije-i-marketing-vina/

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2
Rok za podnošenje zahtjeva: 29.06.2020.
Raspoloživa sredstva: 58.000.000,00HRK
Iznos potpore: od 100.000,00 HRK do 1.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova ovisno o veličini poduzeća
Prihvatljivi korisnici: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici
Izvor:  https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=46430481-608d-4d81-a2c9-41ceae8aec84

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)
Rok za podnošenje zahtjeva: 11.06.2018. – 29.06.2020
Raspoloživa sredstva: 38.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 50.000,00 HRK do 380.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova ovisno o veličini poduzeća i mjeri
Prihvatljivi korisnici: mikro, mala i srednja poduzeća
Izvor:  https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/

Znakovi kvalitete
Rok za podnošenje zahtjeva: 29.06.2020.
Raspoloživa sredstva: 7.500.000,00HRK
Iznos potpore: do 75.000,00 HRK
Intezitet potpore: 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici
Izvor:  https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/znakovi-kvalitete/

Certifikacijom proizvoda do tržišta
Rok za podnošenje zahtjeva: 29.06.2020.
Raspoloživa sredstva: 30.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 20.000,00 HRK do 1.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova ovisno o veličini poduzeća
Prihvatljivi korisnici: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici
Izvor:  https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/certifikacijom-proizvoda-do-trzista-faza-ii/

Inovacijski vaučeri za MSP-ove
Rok za podnošenje zahtjeva: 29.06.2020.
Raspoloživa sredstva: 50.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 10.000,00 HRK do 75.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova ovisno o skupini u kojoj se nalazi JL(R)S sjedišta prijavitelja
Prihvatljivi korisnici: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici
Izvor: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=cfc4e79b-68c5-4ce8-a481-04ee5d76dda2

Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza
Rok za podnošenje zahtjeva: 29.06.2020.
Raspoloživa sredstva: 150.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 150.000,00 HRK do 1.400.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014
Izvor:  https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=6774086f-41ee-4a1a-b9fc-aae49772b944

Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu
Rok za podnošenje zahtjeva: do 28.06.2019.
Raspoloživa sredstva: 11.900.000,00 HRK
Iznos potpore: od 30.000,00 HRK do 3.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: od 35% do 85%, ovisno o veličini poduzeća te okviru potpore
Prihvatljivi korisnici: Mikro, mala i srednja poduzeća
Izvor:  https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-poduzetnistva-u-gradu-benkovcu/

Javni poziv za sufinanciranje nabave sadnog materijala u 2019. godini
Rok za podnošenje zahtjeva: do utroška sredstava planiranih u Proračunu Grada Benkovca za 2019. godinu
Raspoloživa sredstva: 100.000,00 HRK
Iznos potpore: do 10.000,00 HRK po jednom OPG-u ili obrtu
Intezitet potpore: do 50% troškova vrijednosti nabavljenog sadnog materijala
Prihvatljivi korisnici: OPG-ovi i obrti (registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) registrirani na području Grada Benkovca
Izvor: http://benkovac.hr/obavijesti/javni-poziv-sadni-materijal

Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti
Rok za podnošenje zahtjeva: 13.05.2019.
Iznos potpore: do 100.000,00 HRK
Prihvatljivi korisnici: zadruge hrvatskih branitelja, mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici
Izvor:  https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo
Rok za podnošenje zahtjeva: do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2019. godine
Raspoloživa sredstva: 2.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 80% iznosa opravdanih troškova
Namjena potpore:
• Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna
• Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna
• Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 kuna
• Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna
• Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
• Polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna
• Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi
Prihvatljivi korisnici: mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe.
Izvor:  https://www.mingo.hr/page/otvoren-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo