Ponedjeljak , 17 Lipanj 2019

Privatni sektor

PRR RH 17.1. ‐ Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
Rok za podnošenje zahtjeva: 15.10.2019.
Raspoloživa sredstva: 75.000.000,00 HRK
Iznos potpore: do 75.000,00 EUR
Intezitet potpore: do 70% prihvatljive premije osiguranja Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika
Izvor: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjeru-17-1-osiguranje-uroda-zivotinja-i-bilja/

PRR RH 3.1.1 – “Potpora za sudelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete”
Rok za podnošenje zahtjeva: 30.09.2020
Raspoloživa sredstva: 35.000.000,00 HRK
Iznos potpore: do 15.000,00 EUR-a
Intezitet potpore: 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: OPG-ovi, Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost, Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Izvor:  https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-3-1-1-potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednika-u-sustavima-kvalitete-za-poljoprivredne-i-prehrambene-proizvode-i-u-sustavu-ekoloske-poljoprivredne-proizvodnje/

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2
Rok za podnošenje zahtjeva: 29.06.2020.
Raspoloživa sredstva: 58.000.000,00HRK
Iznos potpore: od 100.000,00 HRK do 1.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova ovisno o veličini poduzeća
Prihvatljivi korisnici: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici
Izvor:  https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=46430481-608d-4d81-a2c9-41ceae8aec84

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)
Rok za podnošenje zahtjeva: 29.06.2020
Raspoloživa sredstva: 38.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 50.000,00 HRK do 380.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova ovisno o veličini poduzeća i mjeri
Prihvatljivi korisnici: mikro, mala i srednja poduzeća
Izvor:  https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/

Znakovi kvalitete
Rok za podnošenje zahtjeva: 29.06.2020.
Raspoloživa sredstva: 7.500.000,00HRK
Iznos potpore: do 75.000,00 HRK
Intezitet potpore: 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici
Izvor:  https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/znakovi-kvalitete/

Certifikacijom proizvoda do tržišta
Rok za podnošenje zahtjeva: 29.06.2020.
Raspoloživa sredstva: 30.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 20.000,00 HRK do 1.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova ovisno o veličini poduzeća
Prihvatljivi korisnici: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici
Izvor:  https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/certifikacijom-proizvoda-do-trzista-faza-ii/

Inovacijski vaučeri za MSP-ove
Rok za podnošenje zahtjeva: 29.06.2020.
Raspoloživa sredstva: 50.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 10.000,00 HRK do 75.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova ovisno o skupini u kojoj se nalazi JL(R)S sjedišta prijavitelja
Prihvatljivi korisnici: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici
Izvor: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=cfc4e79b-68c5-4ce8-a481-04ee5d76dda2

Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza
Rok za podnošenje zahtjeva: 29.06.2020.
Raspoloživa sredstva: 150.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 150.000,00 HRK do 1.400.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014
Izvor:  https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=6774086f-41ee-4a1a-b9fc-aae49772b944

Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu
Rok za podnošenje zahtjeva: do 28.06.2019.
Raspoloživa sredstva: 11.900.000,00 HRK
Iznos potpore: od 30.000,00 HRK do 3.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: od 35% do 85%, ovisno o veličini poduzeća te okviru potpore
Prihvatljivi korisnici: Mikro, mala i srednja poduzeća
Izvor:  https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-poduzetnistva-u-gradu-benkovcu/

Javni poziv za sufinanciranje nabave sadnog materijala u 2019. godini
Rok za podnošenje zahtjeva: do utroška sredstava planiranih u Proračunu Grada Benkovca za 2019. godinu
Raspoloživa sredstva: 100.000,00 HRK
Iznos potpore: do 10.000,00 HRK po jednom OPG-u ili obrtu
Intezitet potpore: do 50% troškova vrijednosti nabavljenog sadnog materijala
Prihvatljivi korisnici: OPG-ovi i obrti (registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) registrirani na području Grada Benkovca
Izvor: http://benkovac.hr/obavijesti/javni-poziv-sadni-materijal

Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo
Rok za podnošenje zahtjeva: do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2019. godine
Raspoloživa sredstva: 2.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 80% iznosa opravdanih troškova
Namjena potpore:
• Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna
• Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna
• Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 kuna
• Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna
• Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
• Polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna
• Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi
Prihvatljivi korisnici: mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe.
Izvor:  https://www.mingo.hr/page/otvoren-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo

Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta
Rok za podnošenje zahtjeva: do 28.06.2019.
Raspoloživa sredstva: 3.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 20.000,00 HRK do 50.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge)
Izvor:  https://www.mingo.hr/page/ministarstvo-gospodarstva-poduzetnistva-i-obrta-objavljuje-otvoreni-javni-poziv-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta-za-2019-

Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.
Rok za podnošenje zahtjeva: 28.06.2019.
Iznos potpore: do 750.000,00 EUR
Intenzitet potpore: do 75% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: vinogradari (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar
Izvor:  https://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-mjeru-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda-2/

Sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – PoC8
Rok za podnošenje zahtjeva: do 02.09.2019.
Raspoloživa sredstva: 21.968.750,00 HRK
Iznos potpore: od 100.000,00 HRK do 500.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 70% prihvatljivih troškova ( ovisno o veličini poduzeća)
Prihvatljivi korisnici: Mikro, mala i srednja poduzeća
Izvor:  https://gospodarstvo.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva/11168

Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama
Rok za podnošenje zahtjeva: 31.12.2019 ili do isteka sredstava
Raspoloživa sredstva: 17.490.346,00 HRK
Iznos potpore: do 400.000,00 HRK za kupnju jednog ili više vozila
Intezitet potpore: do 40% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: JLP(R)S, tijela državne uprave, trgovačka društva i fizičke osobe – obrtnici i slobodna zanimanja te neprofitne organizacije (izuzev udruga i zadruga)
Izvor:  http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/fond_daje_tvrtkama_17_5_milijuna_kuna_za_elektricna_vozila/

Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja
Rok za podnošenje zahtjeva: 19.06.2019
Raspoloživa sredstva: 40.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 20.000,00 HRK do 1.400.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 80% prihvatljivih troškova ovisno o mjeri
Prihvatljivi korisnici: mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, isključivo trgovačka društva i obrti registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31
Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/za-razvoj-prerade-drva-i-proizvodnju-namjestaja-osigurano-40-milijuna-kuna-bespovratnih-sredstava/1471

“Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”
Rok za podnošenje zahtjeva: 31.12.2020
Raspoloživa sredstva: 100.010.000,00 HRK
Iznos potpore: od 400.000,00 HRK do 2.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova ovisno o ciljanoj skupini poziva
Prihvatljivi korisnici: Neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu, mikro poduzetnici, mali i srednji poduzetnici
Izvor:  strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-jacanje-poslovanja-drustvenih-poduzetnika-faza-i/

„Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“
Rok za podnošenje zahtjeva: od 10.06.2019. – 31.12.2019.
Raspoloživa sredstva: 616.200.000,00 HRK
Iznos potpore: od 400.000,00 HRK do 15.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: Organizacije civilnog društva, Ustanove, mikro poduzetnici, mali poduzetnici i srednji poduzetnici
Izvor: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=d5cd41ad-0001-4c76-8ab3-bd6c7e73c09a

Financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika
Rok za podnošenje zahtjeva: 15.12.2019.
Prihvatljivi korisnici: privatni šumoposjednici upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika
Prihvatljive aktivnosti: prirodne obnove šuma, umjetne obnove šuma, njege šuma, podizanja novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu, sanacije i obnove šuma oštecenih biotskim i abiotskim čimbenicima, zaštite šuma od štetnih organizama i požara (suzbijanje biljnih bolesti; suzbijanje biljnih štetnika; suzbijanje glodavaca; podizanje, održavanje i uklanjanje zaštitnih ograda; zaštita od divljači i domaćih životinja, orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama cmogorice te izrada, postavljanje i održavanje zaštitnih brklji), održavanja izvora, bunara i cistemi
Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/1198

Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019.
Rok za podnošenje zahtjeva: do 08.07.2019
Iznos potpore: od 20.000,00 kuna do 250.000,00 kuna.
Intenzitet potpore: 85% prihvatljivih troškova
Prihvatljvi korisnici: trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)
obrt, ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti), umjetnička organizacija
djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost)
novonastali pravni ili fizički subjekti
Izvor: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23230

Razvoj zadružnog poduzetništva
Rok za podnošenje zahtjeva: do 04.08.2019. ili do iskorištenja sredstava
Raspoloživa sredstva: 2.000.000,00 kn
Iznos potpore: od 20.000,00 kuna do 150.000,00 kuna.
Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljvi korisnici: zadruge, osim radno-socijalnih i braniteljskih zadruga
Izvor:  https://www.mingo.hr/page/ministarstvo-gospodarstva-poduzetnistva-i-obrta-objavljuje-otvoreni-javni-poziv-za-program-razvoj-zadruznog-poduzetnistva-za-2019-godinu