Nedjelja , 2 listopad 2022

Opći dokumenti

Na ovim stranicama možete pronaći dokumente LAG-a.

LRS Laura 2014-2020 verzija rujan  VAŽEĆA VERZIJA 

Odluka o odobrenju promjene LRS rujan 2021 

LRS LAURA 2014-2020 Siječanj 2021. 

Odluka o usvajanju izmjene LRS_siječanj 2021

Obrazloženje Financijskog plana LRS LAG-a LAURA 2014.-2020. Siječanj 2021. 

LRS LAURA 2014-2020 Verzija kolovoz 2019.

LRS LAURA 2014-2020 

 

Pristupnica LAG-a

STATUT LAG LAURA 

ODLUKA o izmjeni i dopuni Statuta Lokalne akcijske grupe Laura

 

Godišnje Izvješće o radu LAG-a 2016

Godišnje Izvješće o radu LAG-a 2017

Godišnje Izvješće o radu LAG-a 2018

Godišnje Izvješće o radu LAG-a 2019

Godišnje Izvješće o radu LAG-a 2020

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka LAG LAURA