Nedjelja , 2 listopad 2022

Javna nabava

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

PLANOVI NABAVE

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 101/2017 i 144/20), Plan nabave za svaku proračunsku godinu kao i sve njihove kasnije promjene Lokalna akcijska grupa Laura objavljuje na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Plan nabave 2019 LAG Laura

Plan nabave 2020 LAG Laura

Plan nabave 2021 LAG Laura

Plan nabave 2022 LAG Laura

Plan nabave 2022 LAG Laura I. Izmjene

Plan nabave 2022 LAG Laura II. Izmjene

Plan nabave 2022 LAG Laura III. Izmjene

REGISTRI UGOVORA

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br.101/17 i 144/20), Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, odabirom u rubrici Registri ugovora.

Registar ugovora – poveznica