Nedjelja , 21 Travanj 2019

Civilni sektor

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. g.
Rok za podnošenje zahtjeva: do 01.10.2019.
Raspoloživa sredstva: 25.500.000,00 EUR
Prihvatljivi korisnici: Javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, Skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima
Izvor: http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2019-godinu/

Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika
Rok za podnošenje zahtjeva: 31.12.2019.
Raspoloživa sredstva: 85.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 800.000,00 do 2.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: Komponenta 1 – Udruga (registrirana na području JLP(R)S-a koji je u ulozi obveznog partnera);
Obvezni partner: Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave; Dodatni partneri: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice
Izvor:  https://udruge.gov.hr/vijesti/objava-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-na-prevenciji-korupcije-i-sukoba-interesa-u-provedbi-javnih-politika/4887

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga za 2019. godinu
Rok za podnošenje zahtjeva: 10.05.2019.
Raspoloživa sredstva: 40.000,00 HRK
Iznos potpore: do 5.000,00 HRK
Intezitet potpore: 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: udruge upisane u Registar udruga
Izvor:  https://www.hzzo.hr/o-zavodu/plan-natjecaja-za-financiranje-programa-i-projekata-udruga-za-2019-godinu/