Utorak , 20 Kolovoz 2019

Civilni sektor

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. g.
Rok za podnošenje zahtjeva: do 01.10.2019.
Raspoloživa sredstva: 25.500.000,00 EUR
Prihvatljivi korisnici: Javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, Skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima
Izvor: http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2019-godinu/

Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika
Rok za podnošenje zahtjeva: 31.12.2019.
Raspoloživa sredstva: 85.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 800.000,00 do 2.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: Komponenta 1 – Udruga (registrirana na području JLP(R)S-a koji je u ulozi obveznog partnera);
Obvezni partner: Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave; Dodatni partneri: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice
Izvor:  https://udruge.gov.hr/vijesti/objava-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-na-prevenciji-korupcije-i-sukoba-interesa-u-provedbi-javnih-politika/4887

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu
Rok za podnošenje zahtjeva: 15.11.2019.
Raspoloživa sredstva: 9.400.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 70% ovisno o programu u sklopu kojeg je projekt odobren
Prihvatljivi korisnici: organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove)
Izvor:  https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/sufinanciranje/sufinanciranje-2019/4980

Zaklada Kultura nova – Program podrške 2019
Rok za podnošenje zahtjeva: 03.09.2019.
Raspoloživa sredstva: 9.750.000,00 HRK
Iznos potpore: od 15.000,00 HRK do 220.000,00 HRK ovisno o programskom području
Prihvatljvi korisnici: udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti
Izvor:  https://kulturanova.hr/podrska/program-podrske-2019-rok-3-9-2019

EUROPA ZA GRAĐANE – Projekti civilnog društva
Rok za podnošenje zahtjeva: do 02.09.2019
Raspoloživa sredstva: 3.700.000,00 EUR
Iznos potpore: do 150.000,00 EUR
Intenzitet potpore: do 70% ukupne vrijednosti projekta
Prihvatljivi korisnici: neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnog društva, obrazovne, kulturne ili istraživačke institucije, druge organizacije koje sudjeluju u projektu mogu biti i javna tijela lokalne/regionalne uprave
Izvor:  https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects-2019_en

Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima u 2019. godini
Prihvatljive aktivnosti Natječaja mogu se rasporediti prema sljedećim područjima djelovanja:
P-1 razvoj civilnog društva
P-2 kultura (kulturna baština i umjetnost)
P-3 predškolski odgoj, obrazovanje i znanost
P-4 gospodarske aktivnosti (poljoprivreda, brodogradnja, turizam i dr.)
P-5 ekologija (zaštita okoliša i mora)
P-6 sport
Rok za podnošenje zahtjeva: do 06.09.2019
Raspoloživa sredstva: 600.000,00 HRK
Iznos potpore: od 10.000,00 do 30.000,00 HRK
Prihvatljivi korisnici: udruge sa sjedištem i djelovanjem na području hrvatskih otoka
Izvor:  https://razvoj.gov.hr/natjecaj-za-prijavu-projekata-udruga-na-otocima-usmjerenih-na-odrzivi-razvoj-otoka-u-okviru-raspolozivih-sredstava-drzavnog-proracuna-za-2019-godinu-na-poziciji-ministarstva-regionalnoga-razvoja-i-fondova-europske-unije/4044

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu
Rok za podnošenje zahtjeva: do 30.08.2019
Raspoloživa sredstva: 8.200.000,00 HRK
Iznos potpore: od 30.000,00 HRK do 150.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: za prioritetna područja od P.1. do P.4. udruge mladih i za mlade, za prioritetno područje P.5. jedinice lokalne samouprave.
Izvor:  https://mdomsp.gov.hr/natjecaji-u-2019-godini/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima-za-financijsku-potporu-iz-raspolozivih-sredstava-dijela-prihoda-od-igara-na-srecu-i-drzavnog-proracuna-za-2019-godinu/11087