Ponedjeljak , 17 Lipanj 2019

Civilni sektor

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. g.
Rok za podnošenje zahtjeva: do 01.10.2019.
Raspoloživa sredstva: 25.500.000,00 EUR
Prihvatljivi korisnici: Javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, Skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima
Izvor: http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2019-godinu/

Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika
Rok za podnošenje zahtjeva: 31.12.2019.
Raspoloživa sredstva: 85.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 800.000,00 do 2.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: Komponenta 1 – Udruga (registrirana na području JLP(R)S-a koji je u ulozi obveznog partnera);
Obvezni partner: Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave; Dodatni partneri: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice
Izvor:  https://udruge.gov.hr/vijesti/objava-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-na-prevenciji-korupcije-i-sukoba-interesa-u-provedbi-javnih-politika/4887

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu
Rok za podnošenje zahtjeva: 15.11.2019.
Raspoloživa sredstva: 9.400.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 70% ovisno o programu u sklopu kojeg je projekt odobren
Prihvatljivi korisnici: organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove)
Izvor:  https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/sufinanciranje/sufinanciranje-2019/4980

“Pridruži se – aktivni u mirovini” – jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika
Rok za podnošenje zahtjeva: 31.12.2019
Raspoloživa sredstva: 100.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 500.000,00 HRK do 2.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: Organizacije civilnoga društva (udruge, zaklade, pravne osobe, vjerske zajednice, umjetničke organizacije)
Izvor: http://www.esf.hr/natjecaji/dobro-upravljanje/pridruzi-se-aktivni-u-mirovini-jacanje-sposobnosti-organizacija-civilnoga-drustva-za-unaprjedenje-mogucnosti-aktivnog-sudjelovanja-i-socijalne-ukljucenosti-umirovljenika/

Javni natječaj HBOR-a za dodjelu donacija “PRUŽIMO ZNANJE, POTAKNIMO INICIJATIVE”
Rok za podnošenje zahtjeva: 18.06.2019
Raspoloživa sredstva: 700.000,00 HRK
Iznos potpore: od 10.000,00 HRK do 50.000,00 HRK
Prihvatljivi korisnici: udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje
Izvor: https://www.hbor.hr/javni-natjecaj-hbor-a-za-dodjelu-donacija-pruzimo-znanje-potaknimo-inicijative/

NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA ZAKLADE ADRIS
Programi zaklade:
• ZNANJE I OTKRIĆA
• STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA
Prijavitelji: pojedinci (fizičke osobe) i institucije (pravne osobe) koji
udovoljavaju uvjetima natječaja, osim trgovačkih društava (d. o. o. i d. d.) i obrta
Rok za prijavu: 26.06.2019.
Izvor: https://www.adris.hr/odnosi-s-javnoscu/zaklada-adris/natjecaji/natjecaj-2019/

ZABA MOJ START
Rok za podnošenje zahtjeva: 10.07.2019
Raspoloživa sredstva: 330.000,00 HRK
Iznos potpore: do 120.000,00 HRK
Prihvatljivi korisnici: fizičke osobe, poduzetnici, profitne organizacije, neprofitne organizacije
Izvor: http://www.mojzabastart.hr/home/drustvo

Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata volonterskih centara u 2019. godini
Rok za podnošenje zahtjeva: 10.07.2019
Raspoloživa sredstva: 3.600.000,00 HRK
P1 Lokalni volonterski centri: 2.600.000,00 kuna
P2 Regionalni volonterski centri i mrežne organizacije volonterskih centara na nacionalnoj razini: 1.000.000,00 kuna
Iznos potpore: od 50.000,00 HRK do 250.000,00 HRK ovisno o prioritetnom području
Intenzitet potpore: od 60% do 100% prihvatljivih troškova ovisno o prioritetnom području
Prihvatljivi korisnici: udruge
Obvezni partneri: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Izvor:  https://mdomsp.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-udruge-zaposljavanje-eu-fondovi/udruge-1698/natjecaji-u-2019-godini/poziv-za-prijavu-jednogodisnjih-projekata-volonterskih-centara-u-2019-godini/10991