Novosti

Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2019. godinu

Potpore se mogu odobriti isključivo za događanja u turizmu koja se održavaju na području Županije u 2019. godini, a koja predstavljaju snažan motiv dolaska na destinaciju i obogaćivanje turističkog sadržaja destinacije i to:
 a) kulturna/zabavna događanja,
 b) sportska događanja,
c) eno-gastronomska, povijesna, tradicijska i ostala događanja.
 
Prihvatljivi korisnici: 
  • trgovačka društva,
  • obrti,
  • javne ustanove,
  • turističke zajednice gradova i općina na području Zadarske županije  
Raspoloživa sredstva: 400.000,00 kn
Rok za podnošenje zahtjeva: 09.03.2019 (30 dana od objave Javnog poziva)
Back to top button